Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsi naším zákazníkem, odběratelem článků nebo návštěvníkem webu, svěřuješ nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Peach Business s.r.o., IČO 07839111, se sídlem Sportovní 546, 696 02 Ratíškovice, která provozuje webovou stránku www.peaches.cz. Tvoje osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš nás kontaktovat na e-mail podsukni@peaches.cz.

Prohlašujeme,

že jako správce tvých osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat tvoje osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme ti a budeme tě podporovat v uplatňování a plnění svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sama svěříš, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  tvoje osobní údaje v rozsahu: jméno a e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).
 • vedení účetnictví
  jsi-li zákazníkem, tvoje osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověly zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  tvoje osobní údaje (jméno a e-mail), pohlaví, na co klikáš v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráš využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že tě novinky ze světa pod sukní zajímají, a to po dobu 5 let.  Pokud naším zákazníkem nejsi, zasíláme ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  pouze na základě tvého souhlasu ti můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy, konzultace
  pouze na základě tvého souhlasu můžeme využít tvoje fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sama odvoláš. 

Tvoje osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedly jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme tvoji IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu ti můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijaly jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům máme přístup pouze my. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme ti však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu podsukni@peaches.cz.

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a my ti doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké tvé osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesla námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud bys chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré tvoje osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázány zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rády, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohly něco udělat a případná pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasíláme jsi-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejsi, posíláme ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si tě ujistit, že my i naši externí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 s aktualizací k 1. 2. 2019.